Delené a ohýbané rúry

Oceľové bezšvíkové rúry môžu byť dodávané ako delené rúry a rúrové ohyby. Spracovávané sú prevažne presné za studena ťahané rúry. V prípade požiadaviek sa môžu vo forme polotovarov dodávať aj za tepla valcované rúry. Delené rúry sú určené najmä pre výrobcov automobilových komponentov. Možné sú dodávky just in time a tiež vytvorenie poistných zásob.

Možnosti spracovania presných bezšvíkových rúr

Delenie rúr na presné dĺžky
- pílením
- strihaním
- upichovaním
Odhraňovanie koncov rúr
Ohýbanie rúr

Zariadenia a metódy výroby

Metóda
Pílenie
Pílenie
Strihanie
Upichovanie
Rozsah
Metóda 1
Metóda 2
Metóda 3
Metóda 4
Vonkajší
priemer
12 - 102 mm
10 - 81mm
15 - 152 mm
20 - 90 mm
Hrúbka
steny
1 - 3 mm
0,5 - 6 mm
max. 7 % D
0,7 - 12 mm
Dĺžky
rúr
25 - 4500 mm
15 - 340 mm
25 - 780 mm
150 - 2000 mm
Tolerancie
dĺžky
± 0,25 mm
± 0,025 mm
± 0,25 mm
± 0,11 - ± 0,19 mm
Stabilita výrobného procesu
CpK > 1,67
CpK > 1,67
Konce
rúr
Kefovanie koncov
pri
L = 100 - 4500 mm

Odhraňovanie koncov rúr
D = 10 - 81 mm
L = 15 - 340 mm
5° - 85°
(min. d = 12 mm)
D = 15 - 70 mm
L = 30 - 690 mm
D = 20 - 90 mm
L = 150 - 2000 mm
5° - 85°
(min. d = 18 mm)
Ochrana
povrchu
Pranie a kefovanie
pri
L = 100 - 3000 mm

Bez ochrany alebo olejované

Balenie delených rúr

Polotovary sa dodávajú s ohľadom na ich rozmery a po dohode s odberateľom balené do zväzkov, uložené v kovových paletách, v sklopných skriňových paletách alebo balené do kartónov, ktoré sú uložené na drevených europaletách.


Atesty pre delené rúry

Podľa DIN 50049 - EN 10204 - 2.2 alebo 3.1.B.

 
 


Metódy výroby delných rúr

Ohýbanie rúr

Rúry sa ohýbajú na CNC ohýbacom zariadení s možnosťou ohybu v troch rovinách bez deformácií rúry v mieste ohybu (viď tabuľka).

Parametre ohybov:
- maximálny rozmer ohýbanej rúry - 42 x 2,5 mm
- polomer ohybu - 12 – 260 mm
- maximálny uhol ohybu- 187°
- tolerancia uhla ohybu - ± 0,1°
- dĺžka rúry po posledný ohyb - max 3000 mm
- tolerancia dĺžky- 0,1 mm

Uhol ohybu Rm
20
25
32
40
50
60
80
100
125
160
200
250
D = 10
t ≥ 1
D = 12
t ≥ 1
D = 14
t ≥ 1
D = 15
t ≥ 1
D = 16
t ≥ 1
D = 18
t ≥ 1
D = 20
t ≥ 1
D = 22
t ≥ 1
t = D / 20
Ri = 2D
D = 24
t ≥ 1
D = 25
t ≥ 1
t = D / 30
Ri = 3D
D = 28
t ≥ 1
D = 30
t ≥ 1,5
t = D / 50
Ri = 4,5D
D = 32
t ≥ 1,5

D = 35
t ≥ 1,5
D = 38
t ≥ 1,5
D = 40
t ≥ 1,5
D = 42
t ≥ 1,5

Presné bezšvíkové rúry - polotovar pre silentblokyPresné bezšvíkové rúry - polotovar pre štartér automobilovPresné bezšvíkové rúry - konštrukčné prvky automobilov