Oblúky

Rozmery oblúkov

VONKAJŠÍ PRIEMER (D)21,3 - 168,3 mm
(po dohode až do 610 mm )
HRÚBKA STENY (t)2,0 - 4,5 mm
(po dohode až do 12,5 mm)
.
Rozmery sú uvedené v tabuľkách podľa EN noriem a podľa noriem ASME.

Označovanie rozmerov navarovacích oblúkov tvaru K (90°) a DK (180°) druh 3
NormaSymboly
DIN 2605DNdsrB2bb
NF A 49 186DNDTrFCB
EN 10 253DNDT(R)FCB
BS 1965NPS(OD)(WT)(R)AOK
ASME B 16.9NPSDAOK
Ocele pre navarovacie oblúky

Oblúky sú vyrábané z ocelí, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcich prehľadových tabuľkách a sú rozdelené podľa účelu použitia.
Oblúky spĺňajú požiadavky normy NACE MR 0175.

oblúky pre všeobecné použitie - prehľad noriem
oblúky pre tlakové potrubia pre teplotu okolia - prehľad noriem
oblúky pre tlakové potrubia pre vysoké teploty - prehľad noriem
oblúky pre tlakové potrubia pre nízke teploty - prehľad noriem
oblúky pre tlakové potrubia z jemnozrnných ocelí - prehľad noriem
oblúky pre rozvody plynu a vody - prehľad noriem
oblúky pre potrubné vedenia - prehľad noriem
Konce oblúkov

Oblúky sú dodávané s hladkými, kolmo zrezanými koncami.

Na základe dohody môžu byť konce oblúkov upravené pre zvar podľa noriem:
STN, ČSN 13 1075
ASME (ANSI) B16.9
DIN 2559
EN 10 253

Značenie navarovacích oblúkov

Oblúky sú dodávané s nasledovným značením:
(a) bez označenia,
(b) s označením druhu ocele farbou podľa príslušnej normy,
(c) razením údajov podľa normy alebo požiadaviek zákazníka s ohľadom na priestorové možností na povrchu obluka.


Balenie navarovacích oblúkov

Oblúky sú balené:
(a), do kartónových krabíc, uložených na drevených paletách alebo
(b), sú dodávané v kovových paletách.

 
 


Skúšanie navarovacích oblúkov

Vstupné rúry i hotové oblúky sa skúšajú podľa požiadaviek príslušných noriem.
Tolerancie rozmerov navarovacích oblúkov

Presné hodnoty sú uvedené v príslušných normách.
Orientačné prehľadné údaje sú v tabuľke tolerancií.Ochrana povrchu navarovacích oblúkov

Oblúky sa dodávajú:
(a), s povrchom bez konzervácie alebo
(b), s povrchom upravenom otryskávaním.

Po dohode je možná dočasná ochrana povrchu olejovaním.Atesty pre navarovacie oblúky

Navarovacie oblúky sú dodávané s atestami podľa noriem:

STN, ČSN 42 0165, 42 0250, 42 0251
ASTM A234/A234, A420/A420M
DIN 50049
EN 10 204Tepelné spracovanie, stav dodávky

Oblúky vyrobené tvárnením za tepla sa dodávajú bez tepelného spracovania, normalizačné žíhanie je zahrnuté v normalizačnom tvárnení.
Vonkajší povrch môže byť po dohode opracovaný otryskaním.
Súvisiace články

Oceľové oblúkyOceľové oblúky - Želeriarne PodbrezováRúrové tvarovky - oblúky