Oceľové rúry pre výrobu kotlov

Moderné energetické zariadenia, ktoré pracujú s vysokým stupňom účinnosti, vyžadujú použitie vhodných oceľových rúr, aby bola zaručená ich dlhodobá, bezpečná a bezporuchová prevádzka. Oceľové rúry sú dôležité konštrukčné materiály používané v týchto zariadeniach. Tieto rúry sú v praxi často nazývané ako kotlové rúry.

Torn yellow page Icon Kotlové rúry - rúry pre zvýšené teploty
Torn yellow page Icon Oblúky
Torn yellow page Icon Redukcie

Železiarne Podbrezová a.s. vyrábajú široký sortiment oceľových rúr. Rúry pre energetické zariadenia sú z hľadiska noriem zaradené do skupiny rúr pre tlakové použitie pri zvýšených teplotách. Na výrobu a preverovanie týchto rúr sú kladené vysoké požiadavky. Železiarne Podbrezová a.s. vlastnia potrebné certifikáty systému riadenia kvality a výrobkové certifikáty.

Tlakové zariadenia vyrobené z rúr pre tlakové použitie musia spĺňať nasledovné európske predpisy:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/68/EV platná pre vymedzené tlakové zariadenia. Tlakové zariadenia v zmysle tejto smernice odolávajú max. dovolenému tlaku (PS) väčšiemu ako 0,5 bar, pričom sa jedná o tlak nad normálnym
atmosférickým tlakom t.j. pretlak.

2. Podľa smernice 2014/68/EV sa tlakové zariadenia rozdeľujú do troch typov, pre ktoré platia harmonizované EN normy:
2.1 Parné a horúcovodné kotly - EN 12952 a EN 12953
2.2 Tlakové nádoby (nevyhrievané) - EN 13445
2.3 Kovové priemyselné potrubia - EN 13480

3. Diely 2 týchto harmonizovaných noriem predpisujú materiály, ktoré sa používajú na konštrukciu častí zariadení namáhaných tlakom. (V prípade, že sa použijú iné materiály než sú uvedené v časti 2 citovaných noriem, je na posúdenie týchto materiálov potrebné použiť špeciálny postup). Oceľové rúry musia byť dodané v súlade s EN 10216-2, EN 10216-3, EN 10216-4, EN 10217-2, EN 10217-3, EN 10217-4, EN 10217-5, EN 10217-6 ( platí pre uhlíkové a nízkolegované ocele).
Poznámka: v minulosti sa aj v medzinárodnom merítku používali nemecké predpisy pre tlakové zariadenia TRD, TRB, TRR, ADMerkblatt. Pre prechodné obdobie boli spracované predpisy AD2000 - Merkblatt, kde sú ocele podľa EN.

Kotlové rúry z našej produkcie boli použité:

2012
Elekráreň Jaworzno II, Poľsko
Konštrukcia kotla na biomasu, typ Ofz 201
EVI Abfallverwertung, Nemecko
Generálna oprava elektrárne

2010
Jadrová elektráreň, Mochovce, Slovensko
Blok 3 a 4, sekundárny okruh generátora pary
Elektrárna Prunéřov II a Tušimice, skupina ČEZ, Česká republika
Rekonštrukcia zariadenia s parametrami pary: 13,53 Mpa / 540 °C

2009
Elektráreň Bocamina v meste Puerto Coronel (Čile),
Projekt výstavby nového bloku 1×370 MWe s 1215 t/h kotlom s granulačným ohniskom.

Súvisiace články

Bezsvikove rury pre_tlakove zariadenia-pouzivane pri teplote okolia-ZP a.s.Kotlove rury - rury pre zvysene teploty ŽP a.s.Rúrové tvarovky-oblúky-ŽP a.s.