Systém riadenia kvality

Riadenie kvality pozostáva z viacerých stupňov:
- certifikácia systému riadenia kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001
- certifikácia systému riadenia kvality podľa špecifických technických predpisov
- certifikácia výrobkov a aprobácia výrobkov. Táto časť pozostáva z troch oblastí:

1. Výrobková certifikácia
– potvrdenie, že výrobky zodpovedajú požiadavkám predpisov (napr. predpisy EÚ)
2. Výrobky pre stavebné účely
– preukazovanie zhody
3. Aprobácia výrobkov
– potvrdenie spoločností oprávnených robiť preberanie rúr o tom, že výrobky spĺňajú požiadavky príslušných noriem

Systém riadenia kvality je certifikovaný podľa nasledujúcich štandardov :


IATF 16949:2016
SGS UK, Station Road, B69LN, Oldbury
číslo:IATF041428; SGS SK09/0682
Vydaný: 07/30/2021
Platný do: 07/29/2024
zobraziť certifikát