Presné rúry, štandardné

Rozmery štandardných presných rúr

VONKAJŠÍ PRIEMER (D)4,0 - 125,0 mm
HRÚBKA STENY (t)0,5 - 12,0 mm
.
Presné oceľové rúry sú dodávané podľa
EN 10305-1, DIN 2391, BS 6323/4,
NF A 49-310 a 49-312, UNI 7945,
STN a ČSN 42 6711, 42 6712,
PN-H 74240 a 74220.
tabuľka rozmerov podľa európskych noriem
.

GOST 8734, 9567, 12132

tabuľka rozmerov podľa ruských noriem

ASTMtabuľka rozmerov podľa amerických noriem ASTM A450 a ASTM A519

JIS G3445

tabuľka rozmerov podľa japonských noriem
Ocele pre štandardné presné rúry

EN 10305-1E215, E235, E255, E355, 26Mn5, C35E, C45E, 25CrMo4, 42CrMo4
Pozri - systém značenia ocelí pre rúry podľa EN

STN 42 0260

DIN 2391-2

11 353, 11 453, 11 503, 11 550, 11 650, 12 040, 12 050, 12 060.

St35, St45, St52

Ďalšie druhy ocelí (podľa BS 6323/1 a BS 6323/4, NF A 49-310 a NF A 49-312, UNI 7945, GOST 8733, GOST 21729, PN-H 74840, ASTM 519, JIS G3445), spolu s ich chemickým zložením a ich mechanickými vlastnosťami uvádzame v prehľadnej tabuľke.Dĺžky štandardných presných rúr

(a) výrobné dĺžky presných rúr v rozsahu 3 – 7 (9) m
(b) približné dĺžky s toleranciou +/- 500 mm
(c) presné dĺžky s toleranciou +x / -0 mm (x podľa dohody)
(d) maximálna dĺžka, možná po dohode - 18 mTolerancie štandardných presných rúr

Tolerancie presných rúr sú v súlade s príslušnými rozmerovými tabuľkami noriem.
Obvyklá hodnota pre vonkajší priemer (OD) je menej ako 0,5% (OD) pri stave tepelne nespracovaný (+C a +LC podľa európskych noriem),
Hodnoty tolerancií pre tepelne spracované rúry, sú v závislosti od pomeru medzi hrúbkou steny a priemerom rúr (WT/OD) väčšie (a to jeden až dvojnásobne).
V tolerancii vonkajšieho priemeru (OD) je zahrnutá aj povolená odchýlka kruhovitosti.
Pri objednávke podľa hrúbky steny je tolerancia 10% z hrubky steny.
Excentricita presnej rúry je zahrnutá v toleranciioc hrúbky steny.

Železiarne Podbrezová a.s. ponúkajú štandardné presné rúry so zúženými toleranciami, t.j. s toleranciami zníženými oproti normovaným hodnotám.
Zúžené tolerancie uvádzame v osobitnej tabuľke.

Hrúbky stien štandardných presných rúr, podľa normy ASTM A450 sú v tabuľke udávané v BWG a prepočítané na palce a mm.
Rúry sa obvykle dodávajú s toleranciou hrúbky steny –0 +20% (vypočítanej z minimálnej hrúbky steny).
Presné rúry sa dodávajú po dohode aj s toleranciami hrúbky steny 10% (vypočítanej zo strednej hrúbky steny).
 
 


Konce štandardných presných rúr

Konce rúr kolmé k pozdĺžnej
osi rúry a bez otrepov.
konce oceľových rúr

Rúry s odhranenými koncami
alebo koncami upravenými pre zvar.
konce železných rúr

Na základe dohody je možné dodávať rúry s mechanicky opracovanými koncami a tiež je možné konce rúr uzatvoriť plastovými zátkami.Odhranenie je možné aplikovať na:
Rúry priemeru, D19,0 - 90 mm
    odhranenie koncov rúr
Hrúbky stien, t 2,0 - 10 mm
Dĺžky, L3 - 7 m
Uhol fazety, alfa37,5°±2,5°, 30°±5°, 45°±2,5°
Šírka fazety, c1,6 ± 0,8 mm


Značenie presných rúr a balíkov z presných rúr

Značenie štandardných presných rúr sa realizuje podľa normy alebo na základe dohody systémom InkJet a to miestne alebo po celej dĺžke rúry.
Značenie balíkov rúr je jedným alebo viacerými štítkami s požadovanými údajmi.Balenie štandardných presných rúr

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou maximálne 2 000 kg.


Balenie po dohode:
Skúšanie štandardných presných rúr

Výber skúšok je podľa normy alebo podľa dohody s odberateľom.
Povinné skúšky pre štandardné presné rúry sú:

chemická analýza,
ťahová skúška,
kontrola rozmerov,
vizuálna kontrola.

Špecifikované skúšanie – preberací skúšobný atest 3.1.B (3.1.A, 3.1.C).

Voliteľné skúšky :
(a), skúška stlačením alebo skúška rozširovaním,
(b), meranie drsnosti a NDT
(c) na dôkaz pozdĺžnych vád: vírivé prúdy (EN 10893-2, E3; STN 01 5054, ČSN 01 5054, PRP 02-74, SEP 1925, ASTM E 309, pre D > 6 mm, WT > 0,5 mm),
(d), rozptylové toky (EN 10893-3, F3; STN 01 5047, ČSN 01 5047, SEP 1913, ASTM E 570, pre D > 32 mm, t > 2 mm) a
(e) ultrazvuk (EN 10893-10, U3; STN 01 5028, ČSN 01 5028, SEP 1915, ASTM E 213, pre D >10 mm, t > 2 mm),
(f) NDT na dôkaz tesnosti alebo skúška tesnosti vírivými prúdmi EN 10893-1.Atesty pre štandardné presné rúry

Atesty sú vydávané podľa noriem, ako príklad uvádzame:
EN 10 204

nešpecifikované skúšanie – 2.2,
špecifikované skúšanie 3.1 alebo 3.2Rovinnosť štandardných presných rúr

Rovinnosť rúr je ovplyvnená mechnickými vlastnosťami ocele rúr.
Pre materiál s medzou sklzu ReH <= 500 MPa je rovinnosť maximálne 0,0015 x L (L - dĺžka rúry), prípustná rovinnosť jedného metra je 1,5 : 1000.
Pre materiál s medzou sklzu ReH > 500 MPa je prípustná rovinnosť na celú dĺžku rúr maximálne 0,0020 x L, prípustná rovinnosť jedného metra 2 : 1000.Stav dodávky a tepelné spracovanie štandardných presných rúr

Presné rúry sa dodávajú v nasledujúcich stavoch dodávky. Jedná sa o označenie tepelného spracovania podľa EN 10305-1.

+C Ťahané za studena / tvrdé.
Po poslednom tvárnení za studena tepelne nespracované.
+LC Ťahané za studena / mäkké. Po poslednom tepelnom spracovaní nasleduje ťahanie za studena s malým stupňom pretvárnenia.
+SR Ťahané za studena a žíhané na odstránenie pnutia. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané v ochrannej atmosfére na odstránenie pnutia.
+A Žíhané. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané v ochrannej atmosfére.
+N Normalizačne žíhané.
Po poslednom ťahaní za studena sú rúry normalizačne žíhané v ochrannej atmosfére.

Označenie stavu materiálu podľa STN 42 0002 a STN 42 0004, ČSN 42 0002 a ČSN 42 0004, DIN 2391-2 a ASTM 519 nájdete tu.Ochrana povrchu štandardných presných rúr

Rúry sú dodávané s ochranou proti korózii.
Druh ochrany je predmetom osobitného dohovoru.
Súvisiace články

balenie kotlových rúr - oceľová páska-nahladBezšvíkové oceľové rúry - balenie oceľovou páskouoceľové bezšvíkové rúry - hydraulické súčasti strojných mechanizmov
presné oceľové bezšvíkové rúry - expedičný skladpresné oceľové bezšvíkové rúry v zásobníkoch presné rúry oceľové bezšvíkové v zásobníkoch