VYHĽADAJ ODPOVEDAJÚCE AKOSTI OCELÍ

(databáza obsahuje len akosti ocelí, ktoré sú vo výrobnom programe ŽP a.s.)
Pred výberom akosti ocele v ponuke akosť ocele, je nevyhnutné definovať národnú normu (v stĺpci „Norma“) prípadne (nie je podmienkou) technicko-dodacie podmienky (v stĺpci „TDP“).
Výstupný zoznam bude obsahovať odpovedajúce zhodné akostí ocele podľa dostupných národných noriem, prípadne s vyznačenou akosťou ocele, podľa zvolenej národnej normy (podľa výberu v stĺpci „porovnaj s normou“).
VYBER AKOSŤ OCELEVYBER ŠTÁTNU NORMU PRE HĽADANÝ EKVIVALENT
Štátna norma
TDP
Akosť ocele
Porovnaj s normou
(podmienené štátnou normou)
VÝSTUP
-
Štátna
norma
-
TDP
-
Akosť
ocele
-
Ekvivalentná akosť
podľa zvolenej normy
* Linka na kartu výrobku** Linka na ekvivalentné výrobky